Defensa jurídica

El ram de defensa jurídica no el solem considerar un dels clàssics o habituals. Com bé sabeu i a diferència dels altres rams, no indemnitza danys, ni pèrdues, ni vides, ni accidents, sinó que se les heu reclamant [...]