El dilluns 1 d’octubre vam inaugurar una nova edició del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades – Certificat Grup A). Jordi Triola, president del nostre col·legi, va donar la benvinguda als alumnes i els va encoratjar a l’esforç i l’estudi per superar el curs i a l’aprofitament del mateix per adquirir una sòlida base de coneixements. David Domènech, director del curs, va explicar els aspectes tècnics i organitzatius, el funcionament de la plataforma en línia, així com el temari.

Aquest curs 2018-2019, que imparteix el nostre col·legi com a secció delegada del CECAS, de modalitat semipresencial, correspon a la vint-i-quatrena convocatòria organitzada pel Col·legi de Girona i compta amb una quinzena d’alumnes matriculats. El curs té un total de 500 hores lectives, gairebé 300 hores, entre classes presencials i tutories voluntàries, i la resta a través de plataforma on line. El curs es desenvoluparà a la seu col·legial dos dies a la setmana, en horari de tardes, essent el període lectiu d’octubre a juny.

El claustre de professors està format bàsicament per persones vinculades al nostre col·legi, així com per professionals especialitzats en cadascuna de les matèries.