Sempre és un luxe i un goig per al nostre Col·legi poder acollir i comptar amb la presència d’un del màxims responsables del Consorcio de Compensación de Seguros com és el seu director d’Operacions, Alejandro Izuzquiza.  Així, el divendres dia 8 de març, ens va explicar els procediments que aquest organisme segueix per gestionar els sinistres i tots aquells aspectes que els mediadors d’assegurances professionals i tots els tramitadors de sinistres hem de conèixer per canalitzar i poder assessorar adequadament en els expedients que cursem davant del CCS i poder resoldre’ls de manera ràpida i eficaç.

També va abordar la posició que manté aquesta entitat asseguradora pública a la Comissió de seguiment del barem de danys personals i en relació al projecte de Directiva de l’assegurança d’automòbils de la Comissió Europea, en el qual es debaten qüestions de summa importància com són els conceptes de vehicle a motor i fet de la circulació -ens referim als monocicles, patinets elèctrics, segways, bicitaxis i altres ginys similars- que el darrer any ja van causar a tot l’Estat prop de 300 accidents amb lesions i 5 morts relacionats amb aquests aparells de mobilitat personal.

Per acabar la sessió també es va parlar de la protecció dels perjudicats en els casos d’insolvència de l’asseguradora del vehicle causant dels danys. Van ser dues hores d’informació d’allò més interessant de la qual en van gaudir la cinquantena d’assistents a la conferència.