Com a continuació al darrer seminari on vàrem analitzar els diferents productes de Salut que trobem avui al mercat i convençuts de la importància d’aquest ram en l’actualitat i en el futur, el dia 20 de juny vam dur a terme un curs sobre l’assegurança d’assistència sanitària, concentrat en un sol matí, de la mà de tres especialistes en la matèria.

L’objectiu del curs -especialment recomanat per als treballadors amb tracte directe amb els clients- era el de facilitar als assistents els coneixements adequats per assolir el nivell necessari per poder assessorar i comercialitzar els diferents productes i modalitats d’aquest ram. S’hi van estudiar els seus fonaments, els aspectes tècnics i casos pràctics, les diferents modalitats, tant en contractació individual com col·lectiva, així com la seva fiscalitat.

El curs va comptar com a ponents amb Carlos Gómez, director del departament d’assegurances personals, Vanesa Herrero, responsable de Salut i Prestacions de Catalunya i Balears, i José María Soriano, director financer i de RRHH, tots tres d’Asefa Seguros.