9. PROTOCOL D’AMISTAT I DE COL·LABORACIÓ GIRONA/CATALUNYA NORD; CATALUNYA NORD/LLENGUADOC-ROSSELLÓ/BALEARS