10. CALENDARI COL·LEGI

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona edita un calendari que s’envia a tots els col·legiats, on s’hi assenyalen tots els actes de formació i reciclatge professional que es duran a terme durant l’any, així com la Festa Patronal i la Setmana Mundial.

ACTES COL·LEGIALS 2019

* 24 DE GENER (ACTE COL·LEGIAL)
* 21 DE FEBRER (ACTE COL·LEGIAL)
* 21 DE MARÇ (ACTE COL·LEGIAL)
* 25 D’ABRIL (ACTE COL·LEGIAL)
* 23 DE MAIG (ACTE COL·LEGIAL)
* 20 DE JUNY (ACTE COL·LEGIAL)
* 27 DE JUNY (FESTA PATRONAL)
* 19 DE SETEMBRE (ACTE COL·LEGIAL)
* 14 al 20 D’OCTUBRE (45a SETMANA MUNDIAL)
* 21 DE NOVEMBRE (ACTE COL·LEGIAL)