14. INSTAL·LACIONS

Despatx i sala de reunions, amb telèfon i fotocopiadora, per a ús dels col·legiats en els supòsits de trobades de caire professional amb clients, entitats asseguradores, col·legues de professió, etc.