50. PROTECCIÓ SOCIAL

El nostre col·lectiu té a la seva disposició la figura del Treballador Social que realitzarà sense cost tot un seguit d’accions i serveis de protecció social, de les quals en són possibles beneficiaris els col·legiats, així com els familiars, treballadors, col·laboradors, i clients dels col·legiats.