ALLIANZ

Sucursal Girona corredors
Pl. Marquès de Camps, 9-10, entl.
17001 Girona
Tel. 972 41 43 62
Sr. Rafel Granda
rafael.granda@allianz.es

Sucursal Gran Via
Gran Via Jaume I, 12, entl.
17001 Girona
Tel. 972 48 31 36
Sr. Victor Pardos
victor.pardos@allianz.es

PREMI SOL 2017 (Entitats Col·laboradores 2017)