MM GRUPOMUTUA

C/ Diputació, 260
08007 Barcelona
Tel. 93 341 76 14

Sr. Francisco Yagüe Poyatos
Responsable de Flotes i Col·lectius
Tel. 639 058 533
fyague@mutua.es

PREMI SOL 2017 (Entitats Col·laboradores 2017)