Inici2021-03-08T15:35:15+00:00

Març 2021

El 75 % dels mediadors col·legiats de Girona superarien el test d’estrès

21/03/19|

La incertesa que es projecta per al futur i el possible impacte poden conduir qualsevol empresa ràpidament a pèrdues. La possibilitat de mesurar en quin grau una empresa de mediació d'assegurances pot resistir aquests impactes i prendre mesures anticipades pot determinar la seva supervivència, ens [...]

Comissions de treball

21/03/12|

"Estatuts col·legials. Article 28. Comissions. Dins el Col·legi, podran constituir-se les comissions de sector professional o de treball que resultin aconsellables, per acord de la Junta de Govern". El nostre Col·legi té constituïdes catorze comissions de treball que es reuneixen periòdicament per tractar aspectes concrets [...]

Febrer 2021

Junta de Govern

21/02/25|

Prèviament a l'Assemblea General Ordinària del nostre Col·legi, el 25 de febrer es va reunir la Junta de Govern per aprovar els estats comptables 2020, quotes col·legials i pressupost per a l'exercici 2021 que s'havien de presentar i aprovar en l'Assemblea de col·legiats. A més, [...]

Test de resistència per a empreses de mediació: diagnòstic

21/02/18|

La incertesa que es projecta per al futur i el possible impacte poden conduir qualsevol empresa ràpidament a pèrdues. La possibilitat de mesurar en quin grau una empresa de mediació d'assegurances pot resistir aquests impactes i prendre mesures anticipades pot determinar la seva supervivència, va [...]

Entitats Col·laboradores