Inici2020-06-17T10:56:08+00:00

Novembre 2020

Pressupost 2021

20/11/30|

El 30 de novembre s'ha reunit la Comissió econòmica integrada per quatre persones -president, tresorer, comptador i gerent del nostre Col·legi- a fi de començar a elaborar el pressupost d'ingressos i despeses de la nostra institució per al 2021.

Taller sobre comunicació personal per a empreses de mediació

20/11/27|

En una conjuntura econòmica adversa, totes les persones que formem una organització hem d'estar més que mai orientades als clients. Malgrat haver-hi condicionants col·lectius que incideixen en la nostra comunicació amb ells, individualment hem de ser capaços de responsabilitzar-nos de la nostra pròpia esfera de [...]

Entitats Col·laboradores