Inici2021-03-08T15:35:15+00:00

Maig 2021

El mediador davant de certes pràctiques d’algunes asseguradores

21/05/21|

Els mediadors d’assegurances, tant si som agents com si som corredors, estem obligats a realitzar la nostra activitat professional amb un respecte absolut a les normes jurídiques i deontològiques, alhora que hem d’explicar i assessorar de forma objectiva, veraç i suficient sobre les diferents característiques, [...]

Noves tecnologies

21/05/11|

La col·laboració tècnica amb la Comissió d'estudis de mercat per a l'estudi 2021 a través de les xarxes socials i amb la Comissió d'ordenació de mercat per a la creació d'una eina per fer la comparativa banc-mediador en els supòsits de préstecs hipotecaris, han estat [...]

Abril 2021

Nova formació dels distribuïdors d’assegurances

21/04/29|

El Reial Decret 287/2021, de 20 d'abril, que substitueix i deroga el RD 764/2010, regula els requisits de formació que són d'aplicació a tots els distribuïdors d'assegurances, tant si són persones físiques com jurídiques, així com al personal rellevant dels mateixos. Hi ha un seguit [...]

Pericials de part

21/04/23|

Continuant amb el cicle d'actes de formació i reciclatge es va preparar una sessió per endinsar-nos en com són i com operen les pericials de part. Més enllà de l’article 38 de la Llei de contracte d’assegurança, volíem conèixer quines són les circumstàncies més habituals [...]

Entitats Col·laboradores