El dijous 27 d’abril va reunir-se la Comissió Permanent del nostre col·legi. Entre d’altres qüestions, va analitzar-se la campanya publicitària realitzada a la televisió i a les xarxes socials, així com es va informar de la participació gironina en els òrgans col·legials del Consejo General.