Modalitat:
Jornada
Títol:
Ciberriscos, l’amenaça del segle XXI: de la realitat a l’assegurament
Dia:
Dijous 23 de gener de 2020
Lloc:
Hotel Ultònia (Gran Via de Jaume I, 22 – Girona)
Hora:
De les 16:15 h a les 18:45 h
Ponents:
Sr. Bruno Pérez Juncà
Perit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat
Sr/Sra. Pendent de determinar
(Zurich)

Modalitat:
Conferència
Títol:
El control de la validesa de les clàusules en els contractes d’assegurança
Dia:
20 de febrer
Lloc:
Hotel Carlemany – Girona
Hora:
A les sis de la tarda
Ponent:
Dra. Elena Boet Serra
Doctora en Dret
Professora Titular de Dret Mercantil, Universitat de Girona
Magistrada Suplent, Audiència Provincial de Barcelona

Modalitat:
Conferència
Títol:
Les 5 tècniques (gairebé) infal·libles de la neurociència per a la venda d’assegurances
Dia:
Dijous 19 de març de 2020
Lloc:
A la nostra seu col·legial
Hora:
De les 16:30 h a les 18:30 h
Ponent:
Sr. Josep Gendra i Hom
Executive Coach, psicòleg i formador
Responsable de formació de Negoci a la Direcció de Gestió del Talent de Reale Seguros


CURSOS DE RECICLATGE PROFESSIONAL 2019-2020 
25a edició 

CURS
L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. QUÈ HEM DE CONÈIXER?

Curs dirigit a mediadors d’assegurances, els seus empleats i col·laboradors que volen conèixer els fonaments jurídics i tècnics de l’assegurança de responsabilitat civil, una de les peces bàsiques per fonamentar l’assessorament que aquests professionals presten als seus clients. S’hi analitzen casos pràctics i jurisprudència

Programa

1. La Responsabilitat Civil. Fonaments Jurídics Conceptes Bàsics, Requisits. Elements de l’RC Acció, culpa, dol, nexe de causalitat. Responsabilitat contractual, extracontractual i ex delicto. Responsabilitat per actes de tercers. Responsabilitat empresarial. Responsabilitat solidària, subsidiària i mancomunada.

2. L’assegurament de Responsabilitat Civil i la Llei de contracte d’assegurança Àmbit temporal. Direcció de la defensa de la Responsabilitat Civil. L’acció directa. La importància de la tramitació del sinistre directament amb els perjudicats. La prescripció de les accions.

3. Què és el que estem assegurant? Casuística

 • “Assegurem el patrimoni de l’assegurat, indemnitzem a un tercer”
 • La condició d’Assegurat vs la condició de “Tercer”
  – Graus de parentiu en referència a l’assegurat
 • Inexistència de responsabilitat vs inexistència de cobertura
 • RC directa per actes de tercers vs RC Subsidiària
 • Propietat d’animals vs Tinença d’animals ( “El posseïdor…”)
 • Fenòmens meteorològics: culpa i responsabilitat civil
 • La “objectivació” de la responsabilitat civil
 • El “Barem d’automòbils” i altres sinistres d’RC 4. Les cobertures asseguradores
 • RC de l’immoble. RC Locativa. RC propietat horitzontal
 • RC personal, privada i familiar  RC de l’explotació
 • RC patronal/accidents de treball. RC creuada
 • RC Locativa. Tractament quan hi un assegurat addicional
 • RC productes fabricats
 • RC productes venuts i no fabricats per l’assegurat ¿qui és responsable? ¿Què cobreix la pòlissa?
 • RC Construcció: especificitats
 • RC professional
 • D&O i Compliance
 • RC contaminació i Responsabilitat mediambiental

Dies lectius:
Gener 2020
Dimarts 14
Dilluns 20
Dimarts 21
Dilluns 27
Dimarts 28

Horari: 
De 16,00 h a 19,00 h

Lloc:
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Matrícula:
Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores: 67,50 € (Segona inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa: 25 % de descompte) Altres: 150,00 €

Període i lloc de matriculació:
Matrícula oberta fins al 13 de gener de 2020
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfono 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Certificats:
Es lliurarà un certificat acreditatiu del curs realitzat a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Nota:
El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.

D’interès:
Aquest curs és vàlid per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

CURS
L’ASSEGURANÇA D’AUTOMÒBILS

Curs sobre una de les assegurances més conegudes. Conegudes? Segur que la coneixem bé l’assegurança d’automòbils? La majoria de mediadors i els seus empleats la tractem constantment. És fonamental que la coneguem bé.

Programa

 1. La responsabilitat civil i el seu assegurament. Conceptes
 2. L’assegurança de vehicles terrestres:
  a. Marc conceptual
  b. Marc legal. Directives europees i legislació espanyola vigent
 3. Assegurança de subscripció obligatòria: L’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor
  a. Què son vehicles a motor?
  b. Què és circulació?
  c. Jurisprudència i aclariments DGSFP
 4. El Consorci de Compensació d’Assegurances i Ofesauto
  a. Consorci i RC obligatòria automòbils
  b. Consorci i danys per riscos extraordinaris
  c. Ofesauto
 5. Assegurances de responsabilitat civil de subscripció voluntària
 6. Altres cobertures: danys propis i incendi, robatori, defensa penal, fiança i reclamació de danys, altres cobertures
 7. Tramitació de Sinistres
  a. Danys materials. Convenis
  i. Casuística (la declaració amistosa, rotondes…)
  ii. Pèrdua total en sinistre RC vs sinistre Danys Propis
  b. Danys personals
  i. Barem automòbils 2016
  ii. Casuística

Dies lectius:
Abril 2020
Dimarts 14
Dilluns 20
Dimarts 21
Dilluns 27
Dimarts 28

Horari:
De 16,00 h a 19,00 h

Lloc:
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Matrícula:
Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores: 67,50 € (Segona inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa: 25 % de descompte) Altres: 150,00 €

Període i lloc de matriculació:
Matrícula oberta fins al 13 de gener de 2020
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfono 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Certificats:
Es lliurarà un certificat acreditatiu del curs realitzat a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Nota:
El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.

D’interès:
Aquest curs és vàlid per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Entitats Col·laboradores