Modalitat:
Jornada
Títol:
EIAC – Gener 2020, compte enrere
Dia:
Dijous 21 de novembre de 2019
Lloc:
A la nostre seu col·legial
Hora:
De les 16:15 h a les 18:45 h
Ponents:
Sr. Ricardo García Ramos
Responsable Model Connectivitat / Desenvolupament de Negoci / Distribució i Vendes
AXA
Sr. Antonio García Guerrero
Gerent i director general de Soft QS

Modalitat:
Conferència
Títol:
El control de la validesa de les clàusules en els contractes d’assegurança
Dia:
Data pendent de confirmació
Lloc:
Hotel Carlemany – Girona
Hora:
A les sis de la tarda
Ponent:
Dra. Elena Boet Serra
Doctora en Dret
Professora Titular de Dret Mercantil, Universitat de Girona
Magistrada Suplent, Audiència Provincial de Barcelona


EN PREPARACIÓ

CURSOS MONOGRÀFICS DE RECICLATGE PROFESSIONAL 2019-2020 
25a edició 

Aspectes generals:

El creixent desenvolupament de l’assegurança al nostre país, els progressos realitzats en la professionalització dels mediadors d’assegurances, el nivell d’exigència que en aquests camps determina la situació actual del sector assegurador i les vigents Llei de mediació, Resolució de formació de la DGSFP, i Reial Decret sobre competència professional, fan imprescindible poder disposar d’un instrument eficaç per tal de potenciar la qualitat professional de les empreses de mediació en assegurances privades i, alhora, poder complir amb els preceptes normatius quant a la formació contínua.

Per aquest motiu el Col·legi de Girona, com a Secció Delegada del CECAS, ha elaborat un pla el qual, aprofitant l’estructura del Curs Superior d’Assegurances -que com sabeu és un compendi de tota la temàtica asseguradora- posa a l’abast de tots els col·legiats i els seus treballadors i col·laboradors externs la possibilitat d’assistir a les classes que en ell s’imparteixen, escollint el mòdul o mòduls que interessa estudiar.

Aquests cursos monogràfics pretenen oferir una especialització o un mitjà d’aprofundir en qualsevol tema relacionat amb les assegurances, de tal manera que són perfectament adequats per a tots aquells alumnes que hagin cursat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances.

La metodologia didàctica utilitzada consisteix en començar un tema suposant uns coneixements bàsics, per arribar a un punt superior, capaç d’haver desenvolupat tot allò que més pot interessar en la pràctica diària del tema esmentat. A més a més la documentació de suport que es lliurarà a l’alumne servirà de consulta en tot moment per tot allò que no s’ha retingut prou durant el curs.

Aquests cursos monogràfics van adreçats a:

– Agents d’assegurances i directors tècnics de societats d’agència
– Corredors d’assegurances i directors tècnics de corredoria
– Treballadors i col·laboradors externs de mediadors d’assegurances
– Alumnes que hagin realitzat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances

Programa:

– La figura del mediador d’assegurances. Introducció
– Teoria general de l’assegurança
– Direcció i gestió de l’empresa de mediació
– Les assegurances de danys
– Les assegurances de persones i els productes financers
– Ordenament legislatiu

Informació general:

D’interès:

Aquests cursos monogràfics són vàlids per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Certificats:

Es lliurarà un certificat acreditatiu dels monogràfics realitzats a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Més informació i matrícula:

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Entitats Col·laboradores