Atesa la situació d’emergència ocasionada per la Covid-19 i seguint les mesures per combatre la pandèmia, tots els actes i cursos presencials queden ajornats fins a nou avís. És previst que es duguin a terme amb la modalitat de webinar. Anireu rebent la convocatòria corresponent.

Modalitat:
Webinar
Títol:
“Eduarf”, el mediador davant de certes pràctiques d’algunes asseguradores
Dia:
Dijous 20 de maig de 2021
Horari:
De les 16.30 a les 18.00 h
Ponent:
Carlos Lluch
Director tècnic de Lluch & Juelich Brokers

Modalitat:
Webinar
Títol:
“Motivació per passar a l’acció”
Dia:
Dijous 17 de juny de 2021
Horari:
De les 16.30 a les 18.00 h
Ponent:
Josep Gendra i Hom
Executive Coach, psicòleg i formador
Responsable de formació de Negoci a la Direcció de Gestió del Talent de Reale Seguros

Modalitat:
Jornada informativa
Títol:
La nova llei de distribució d’assegurances
Dia:
Pendent de determinar
Lloc:
Hotel Ultònia (Gran Via de Jaume I, 22 – 17001 Girona)
Horari:
De les 10:00 h a les 13:00 h
Ponents:
Sr. Joan Morales Dumanjó
Formador i consultor en assegurances
Sr. Jordi Triola Guillem
Responsable de la Comissió d’Agents del CMAG
Sr. Jordi Casagran Viñas
Responsable de la Comissió de Corredors del CMAG


CURSOS DE RECICLATGE PROFESSIONAL 2020 
25a edició

CURS
L’ASSEGURANÇA D’AUTOMÒBILS

Curs sobre una de les assegurances més conegudes. Conegudes? Segur que la coneixem bé l’assegurança d’automòbils? La majoria de mediadors i els seus empleats la tractem constantment. És fonamental que la coneguem bé.

Programa

 1. La responsabilitat civil i el seu assegurament. Conceptes
 2. L’assegurança de vehicles terrestres:
  a. Marc conceptual
  b. Marc legal. Directives europees i legislació espanyola vigent
 3. Assegurança de subscripció obligatòria: L’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor
  a. Què son vehicles a motor?
  b. Què és circulació?
  c. Jurisprudència i aclariments DGSFP
 4. El Consorci de Compensació d’Assegurances i Ofesauto
  a. Consorci i RC obligatòria automòbils
  b. Consorci i danys per riscos extraordinaris
  c. Ofesauto
 5. Assegurances de responsabilitat civil de subscripció voluntària
 6. Altres cobertures: danys propis i incendi, robatori, defensa penal, fiança i reclamació de danys, altres cobertures
 7. Tramitació de Sinistres
  a. Danys materials. Convenis
  i. Casuística (la declaració amistosa, rotondes…)
  ii. Pèrdua total en sinistre RC vs sinistre Danys Propis
  b. Danys personals
  i. Barem automòbils 2016
  ii. Casuística

Dies lectius:
Pendent de determinar

Horari:
De 16,00 h a 19,00 h

Lloc:
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Matrícula:
Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores: 67,50 € (Segona inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa: 25 % de descompte) Altres: 150,00 €

Període i lloc de matriculació:
Matrícula oberta fins al 6 d’abril de 2020
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Certificats:
Es lliurarà un certificat acreditatiu del curs realitzat a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Nota:
El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.

D’interès:
Aquest curs és vàlid per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

CURS
LES ASSEGURANCES DE MULTIRISC. QUÈ HEM DE CONÈIXER?

Curs dirigit a mediadors d’assegurances, els seus empleats i col·laboradors que volen aprofundir en les característiques dels contractes de multiriscos, les cobertures i la gestió en el sinistre.
L’objectiu és tenir una visió àmplia de les cobertures, en general, però incidint en les més importants, valorant els aspectes més necessaris a tenir en compte a l’hora de contractar.
Es faran casos pràctics de com gestionar sinistres quan hi ha insuficiència de capitals assegurats, mesures de protecció incorrectes, compensacions de capitals, etc.

Programa:

1) Com hem arribat a les pòlisses de multirisc? Per què neixen els contractes multirisc i quin era el seu objectiu.
2) Quants tipus de pòlisses de multirisc podem trobar en el mercat? Analitzarem les seves característiques bàsiques.
3) Productes específics de multirisc. Repassarem els productes específics que hi ha en el mercat per a les diverses activitats i analitzarem per què s’ha d’assegurar un risc per un producte i no un altre.
4 ) Quines dades utilitza la companyia per a valorar un risc? Afecta el Big Data i l’entrada d’informació extra-riscs (client assegurable segons paràmetres personals?).
5) Què assegurem en un multirisc? Analitzarem l’estructura d’una pòlissa de multirisc, en general, tenint en compte cada particularitat depenent del que es vol assegurar.
Com la base de l’assegurança de multirisc va iniciar-se en les pòlisses de la llar, analitzarem l’estructura bàsica d’aquesta i aprofundirem amb la resta de multiriscos com les comunitats, comerços, pime i tot risc empresarial.
Cobertures asseguradores:
• Incendi, explosió i caiguda del llamp
• Danys elèctrics
• Danys estètics
• Reconstrucció de documents
• Trencament de vidres
• Robatori
• Accidents personals
• Responsabilitat civil
• Protecció jurídica
• Assistència en la llar
Altres cobertures que afecten a altres riscos (comerços, pime i tot risc industrial)
• Responsabilitat civil (immobiliària, patronal, creuada, productes, treballs realitzats, unió i mescla, retirada del producte, béns confiats, etc. RC per a productes per a farmàcies, agències de viatge)
• Defensa jurídica, despeses judicials i fiances
• Responsabilitat civil de contaminació
• Responsabilitat civil mediambiental
• Pèrdua de guanys (despeses fixes, benefici brut, indemnització diària)
• Avaria de maquinària
• Equips electrònics i informàtics
• Portadors externs de dades
• Béns refrigerats
• Transportadors de fons
• Transport de mercaderies
• Vessament de líquids
• Danys per mala estiba
• Objectes de decoració (art exposat com a contingut)
• Infidelitat de treballadors
• Valors en caixa forta
• Garanties de robatori específiques com per a:
o Farmàcies (receptes)
o Agències de viatge (bitllets de viatge i abonaments o diners a guies turístics)
o Armeries (armes i munició)
o Joieries (joies i objectes de valor)
• Per a empreses en incendi i complementàries:
o Reconstrucció de plànols, models, motllos i matrius
o Honoraris de professionals externs
o Obtenció de llicències i permisos
o Béns temporalment desplaçats
Mesures de seguretat i protecció tant en robatori com en incendi:
• Proteccions físiques
• Proteccions electròniques
• Proteccions personals (seguretat privada)

Dies lectius:
Pendent de determinar

Horari:
De 16,00 h a 19,00 h

Lloc:
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Matrícula:
Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col•laboradores: 67,50 € (Segona inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa: 25 % de descompte) Altres: 150,00 €

Període i lloc de matriculació:
Matrícula oberta fins al 20 de maig de 2020
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Certificats:
Es lliurarà un certificat acreditatiu del curs realitzat a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Nota:
El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.

D’interès:
Aquest curs és vàlid per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

REALITZAT GENER 2020 

CURS
L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. QUÈ HEM DE CONÈIXER?

Curs dirigit a mediadors d’assegurances, els seus empleats i col·laboradors que volen conèixer els fonaments jurídics i tècnics de l’assegurança de responsabilitat civil, una de les peces bàsiques per fonamentar l’assessorament que aquests professionals presten als seus clients. S’hi analitzen casos pràctics i jurisprudència

Programa

1. La Responsabilitat Civil. Fonaments Jurídics Conceptes Bàsics, Requisits. Elements de l’RC Acció, culpa, dol, nexe de causalitat. Responsabilitat contractual, extracontractual i ex delicto. Responsabilitat per actes de tercers. Responsabilitat empresarial. Responsabilitat solidària, subsidiària i mancomunada.

2. L’assegurament de Responsabilitat Civil i la Llei de contracte d’assegurança Àmbit temporal. Direcció de la defensa de la Responsabilitat Civil. L’acció directa. La importància de la tramitació del sinistre directament amb els perjudicats. La prescripció de les accions.

3. Què és el que estem assegurant? Casuística

 • “Assegurem el patrimoni de l’assegurat, indemnitzem a un tercer”
 • La condició d’Assegurat vs la condició de “Tercer”
  – Graus de parentiu en referència a l’assegurat
 • Inexistència de responsabilitat vs inexistència de cobertura
 • RC directa per actes de tercers vs RC Subsidiària
 • Propietat d’animals vs Tinença d’animals ( “El posseïdor…”)
 • Fenòmens meteorològics: culpa i responsabilitat civil
 • La “objectivació” de la responsabilitat civil
 • El “Barem d’automòbils” i altres sinistres d’RC 4. Les cobertures asseguradores
 • RC de l’immoble. RC Locativa. RC propietat horitzontal
 • RC personal, privada i familiar  RC de l’explotació
 • RC patronal/accidents de treball. RC creuada
 • RC Locativa. Tractament quan hi un assegurat addicional
 • RC productes fabricats
 • RC productes venuts i no fabricats per l’assegurat ¿qui és responsable? ¿Què cobreix la pòlissa?
 • RC Construcció: especificitats
 • RC professional
 • D&O i Compliance
 • RC contaminació i Responsabilitat mediambiental

Dies lectius:
GENER 2020
Dimarts 14
Dilluns 20
Dimarts 21
Dilluns 27
Dimarts 28

Horari: 
De 16,00 h a 19,00 h

Lloc:
Aula d’Estudi Josep M. Domènech
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Bonastruc de Porta, 35, entl. C
17001 Girona

Matrícula:
Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores: 67,50 € (Segona inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa: 25 % de descompte) Altres: 150,00 €

Període i lloc de matriculació:
Matrícula oberta fins al 10 de gener de 2020
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Certificats:
Es lliurarà un certificat acreditatiu del curs realitzat a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Nota:
El nombre mínim d’alumnes perquè el curs es pugui dur a terme és de 10.

D’interès:
Aquest curs és vàlid per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Entitats Col·laboradores