Modalitat:
Conferència
Títol:
Crèdit i caució: tanquem el cercle de l’assegurament total de l’empresa
Dia:
Dijous 25 d’abril de 2019
Lloc:
A la nostra seu col·legial
Hora:
A les cinc de la tarda
Ponent:
José María Mayor Civit
Llicenciat en Dret. Departament de Recobraments de SOLUNION. Professor Associat de la UAB. Vicepresident de SEAIDA Catalunya.


Modalitat:
Seminari
Títol:
Assegurances de Salut: allò que hem de saber, allò que no ens expliquen
Dia:
Dijous 23 de maig de 2019
Lloc:
Hotel Ultònia (Gran Via de Jaume I, 22 – Girona)
Hora:
A dos quarts de cinc de la tarda
Ponents:
Joan Morales Dumanjó

Consultor i formador en assegurances
Anna Reinal Rosich
Directora oficina Girona ERSM InsuranceBrokers
Josep Vilaplana Birba
Presidentdel Col·legi Oficial de Metges de Girona


Modalitat:
Curs
Títol:
L’assegurança d’assistència sanitària
Dia:
Dijous 20 de juny de 2019
Lloc:
A la nostra seu col·legial
Hora:
De dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia
Ponents:
Pendent de confirmació


CURSOS MONOGRÀFICS DE RECICLATGE PROFESSIONAL 2018-2019 
24a edició 

Aspectes generals:

El creixent desenvolupament de l’assegurança al nostre país, els progressos realitzats en la professionalització dels mediadors d’assegurances, el nivell d’exigència que en aquests camps determina la situació actual del sector assegurador i les vigents Llei de mediació, Resolució de formació de la DGSFP, i Reial Decret sobre competència professional, fan imprescindible poder disposar d’un instrument eficaç per tal de potenciar la qualitat professional de les empreses de mediació en assegurances privades i, alhora, poder complir amb els preceptes normatius quant a la formació contínua.

Per aquest motiu el Col·legi de Girona, com a Secció Delegada del CECAS, ha elaborat un pla el qual, aprofitant l’estructura del Curs Superior d’Assegurances -que com sabeu és un compendi de tota la temàtica asseguradora- posa a l’abast de tots els col·legiats i els seus treballadors i col·laboradors externs la possibilitat d’assistir a les classes que en ell s’imparteixen, escollint el mòdul o mòduls que interessa estudiar.

Aquests cursos monogràfics pretenen oferir una especialització o un mitjà d’aprofundir en qualsevol tema relacionat amb les assegurances, de tal manera que són perfectament adequats per a tots aquells alumnes que hagin cursat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances.

La metodologia didàctica utilitzada consisteix en començar un tema suposant uns coneixements bàsics, per arribar a un punt superior, capaç d’haver desenvolupat tot allò que més pot interessar en la pràctica diària del tema esmentat. A més a més la documentació de suport que es lliurarà a l’alumne servirà de consulta en tot moment per tot allò que no s’ha retingut prou durant el curs.

Aquests cursos monogràfics van adreçats a:

– Agents d’assegurances i directors tècnics de societats d’agència
– Corredors d’assegurances i directors tècnics de corredoria
– Treballadors i col·laboradors externs de mediadors d’assegurances
– Alumnes que hagin realitzat totalment o parcialment el Curs Bàsic d’Assegurances

Programa:

– La figura del mediador d’assegurances. Introducció
– Teoria general de l’assegurança
– Direcció i gestió de l’empresa de mediació
– Les assegurances de danys
– Les assegurances de persones i els productes financers
– Ordenament legislatiu

Informació general:

Curs núm. 25
Matèria: L’assegurança de decessos
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dia lectiu: 24 d’abril de 2019
Horari: de 16 a 18 h.
Hores lectives: 2 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  9 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
7 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
14 € Altres

Curs núm. 26
Matèria: L’assegurança en una economia de mercat. Sistema i productes financers
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dies lectius: 24, 29, 30 d’abril / 6 i 7 de maig de 2019
Horari: de 18 a 20 h.
Hores lectives: 10 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  45 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
34 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
70 € Altres

Curs núm. 27
Matèria: L’assegurança d’accidents personals
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dies lectius: 29, 30 d’abril / 6 de maig de 2019
Horari: de 16 a 18 h.
Hores lectives: 6 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  27 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
20 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
42 € Altres

Curs núm. 28
Matèria: Les assegurances de persones i la Llei de contracte d’assegurança.  Classificació i modalitats de les assegurances de vida. Els plans i fons de pensions
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dies lectius: 7, 13, 14, 20, 21, 22, 27 i 28 de maig de 2019
Horari: de 16 a 18 h.
Hores lectives: 16 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  72 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
54 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
112 € Altres

Curs núm. 29
Matèria: Protecció de dades de caràcter personal. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic 
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dia lectiu: 13 de maig de 2019
Horari: de 18 a 20 h.
Hores lectives: 2 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  9 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
7 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
14 € Altres

Curs núm. 30
Matèria: Protecció dels consumidors i usuaris dels serveis financers. Defensor del client. Servei d’atenció al client
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dia lectiu: 14 de maig de 2019
Horari: de 18 a 20 h.
Hores lectives: 2 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  9 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
7 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
14 € Altres

Curs núm. 31

Matèria: L’assegurança d’automòbils
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dies lectius:  20, 21, 22, 27 i 28 de maig / 3, 4, 5 i 10 de juny de 2019
Horari: de 18 a 20 h.
Hores lectives: 18 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  81 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
61 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
126 € Altres

Curs núm. 32
Matèria: La Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades
Lloc: Aula d’Estudi Josep M. Domènech. Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Dies lectius:  3, 4, 5, 10 i 11 de juny de 2019
Horari:  3, 4, 5 i 10 de juny, de 16 a 18 h.
11 de juny, de 16 a 20 h.
Hores lectives: 12 hores
Places d’assistència: Limitades (10 alumnes)
Període de matriculació: Fins a 5 dies abans de començar la matèria
Preu:  54 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores
40 € Col·legiats, familiars i treballadors / entitats col·laboradores (segona
inscripció i successives de persones pertanyents a la mateixa empresa)
84 € Altres

D’interès:

Aquests cursos monogràfics són vàlids per a la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pel que s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Certificats:

Es lliurarà un certificat acreditatiu dels monogràfics realitzats a les persones que els duguin a terme (assistència mínima del 80%).

Més informació i matrícula:

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
Telèfon 972 20 86 64
mediadors@mediadorsdassegurances.cat

Entitats Col·laboradores