Inici2020-02-24T15:00:51+00:00

Març 2020

Jornada informativa sobre la nova llei de distribució

20/03/10|

El dimarts 4 de febrer el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un Reial Decret-llei, un seguit de mesures urgents entre les quals s’incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de distribució d’assegurances i reassegurances (IDD). L'endemà es publicà al BOE el RD-llei 3/2020. Posteriorment, [...]

Entitats Col·laboradores