Avís legal

COL·LEGI DE MEDIADORS D’ASSEGURANCES DE GIRONA

Dades fiscals:

C/ Bonastruc de Porta, 35, entl. C.
17001 Girona
Telèfon: 972 20 86 64
Fax: 972 22 25 29
CIF: Q1776005I

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona figura inscrit en el Registre de Col·legis Professionals de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb la clau MASS/G-521 (15.06.16) -abans, MASST/G-5 (18.05.84)-.

GUIA PROFESSIONAL

Les dades professionals que figuren a la Guia professional de Mediadors d’Assegurances Col·legiats de les comarques gironines no poden utilitzar-se per a fins de publicitat o prospecció comercial sense l’autorització expressa del titular.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Societat de la informació i del Comerç Electrònic, les dades personals subministrades en la website www.mediadorsdassegurances.cat quedaran enregistrades en un fitxer del qual n’és responsable el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis pactats i per a l’enviament d’informació dels nostres serveis i de les empreses col·laboradores.

Aquest fitxer manté els nivells de seguretat de protecció de dades que s’estableixen en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat, i s’adoptaran les mesures necessàries tècniques i organitzaves que garanteixin la seguretat de les mateixes.

En qualsevol cas li recordem que pot exercitar respecte a les seves dades personals els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com l’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals, dirigint-se per mitjà de carta al Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona c/ Bonastruc de Porta 35 entl. C 17001 de Girona.

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona desarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del 26 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, i totes les disposicions posteriors.

A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades demanem als nostres usuaris i associats que ens comuniquin al més aviat possible les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

El portal del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, les pàgines que el formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, logotips i marques o altres signes distintius protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona n’és titular o llicenciat legítim.