El Butlletí

Ja s’ha editat el número 149 d’El Butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

Bona lectura!

https://mediadorsdassegurances.cat/wp-content/uploads/2020/04/BUTLLET%C3%8D-149.pdf


Nova acció dins del programa EFEC

Continuant amb la participació del nostre Col·legi en el programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) de l’Institut d’Estudis Financers, concretament al taller “N’estàs segur?”, on s’explica de quina ens protegeixen les assegurances i quines són obligatoris, el dia 11 de març, Joan Nogué, membre de la Comissió Permanent, va dur a terme aquest taller -dirigit als alumnes de Optativa Emprendeduría- al centre educatiu Institut Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona.


DKV Seguros, un any més al nostre costat 

El nostre Col·legi i DKV Seguros han renovat el protocol de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir la relació que mantenen ambdues institucions i fomentar el desenvolupament comercial i formatiu dels mediadors col·legiats.

La signatura del protocol de col·laboració per a aquest 2020 es va formalitzar el dia 4 de març. A l’acte de la rúbrica hi van assistir Jordi Triola, president del nostre Col·legi, i per part de l’asseguradora van ser-hi presents Ignacio López -director de Territorials i de Canals Mediats-, Sergio Biescas -director Territorial Catalunya, Balears i Andorra-, Enric Llahí -director Girona-, i Juan Carlos Campoy -consultor Girona-.


AXA renova la col·laboració amb el nostre Col·legi

El dilluns 2 de març va tenir lloc la signatura del protocol de col·laboració per al 2020 entre el nostre Col·legi i AXA. Jordi Triola, president de la nostra institució i Xavier Quesada, director canal corredors territorial Catalunya d’AXA, van ser els encarregats de dur-la a terme.

Amb la formalització d’aquest protocol es renova l’acord de col·laboració entre les dues entitats, acord que té com a eixos principals el foment de les activitats formatives i de millora de la professionalització de la mediació d’assegurances, el suport als actes de caràcter professional que agrupen els mediadors col·legiats i la presència continuada de l’asseguradora en les diferents accions que el Col·legi realitza.

A l’acte protocol·lari també hi van ser presents Quim Sidera, director zona corredors territorial Catalunya, per part de l’asseguradora, i Josep M. Torras, gerent del nostre Col·legi.


N’estàs segur?

El nostre Col·legi enguany ha començat a participar en el programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) de l’Institut d’Estudis Financers, concretament en el taller “N’estàs segur?”, on s’explica de què ens protegeixen les assegurances i quines són obligatòries.

El dia 20 de febrer, Antoni Godoy, expresident de la nostra institució, va dur a terme aquest taller -adreçat als alumnes de 4t d’ESO- al Col·legi Pompeu Fabra de Salt.

Bon feina!


Pòlissa d’RC professional per a agents d’assegurances

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ofereix a tots els agents d’assegurances col·legiats un pòlissa exclusiva de responsabilitat civil professional, única al mercat assegurador. Aquesta pòlissa té per objecte garantir la responsabilitat civil professional que pugui derivar-se per a un agent d’assegurances en l’exercici de la seva activitat.

Trobareu tota la informació a: http://segurorcagentes.com/
Estem segurs

La Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA), associació que aplega gairebé 200 asseguradores i reasseguradores que signifiquen aproximadament el 98 % del negoci assegurador en el mercat espanyol, porta a terme una campanya de comunicació per apropar l’assegurança a la societat, millorar la seva imatge, promoure canvis en el seu funcionament i conscienciar de la necessitat de cobrir els riscos als que ens enfrontem.

http://www.estamos-seguros.es/


Formació triennal obligatòria

Us recordem l’obligació de la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pels qual s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Us recordem que teniu a la vostra disposició un ampli ventall de cursos en línia, la informació dels quals la trobareu en un dels bàners d’aquest web o a l’enllaç https://mediadorsdassegurances.cat/cursosenlinea

Per als col·legiats, i treballadors i familiars de col·legiats, l’import de la matrícula d’aquests cursos rep una important bonificació si es contracta a través del nostre col·legi. Consulteu-nos per ampliar la informació.


Assegurem-nos-en

Aquí pots trobar tots els articles de la secció ‘Assegurem-nos-en’ publicats a la nostra revista col·legial. És un apartat de pautes lingüístiques anomenat Qüestions de llengua, amb temes i exemples adaptats a la realitat professional dels mediadors d’assegurances, i l’apartat Recursos, amb informacions sobre novetats relacionades amb la llengua que poden ser útils a l’hora d’utilitzar el català en la nostra professió. La redacció va a càrrec de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Període 2002-2012:      Període 2012-actualitat 


Mediador d’assegurances al Diccionari de la RAE

https://www.youtube.com/watch?v=byeoOFSfHk0&feature=youtu.be


La importància de l’estalvi per a la jubilació

Interessant video d’UNESPA sobre la importància de l’estalvi per a la jubilació:https://www.youtube.com/watch?v=oeJ36Kbn9NI&feature=youtu.be

Entitats Col·laboradores