Pòlissa d’RC professional per a agents d’assegurances

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ofereix a tots els agents d’assegurances col·legiats un pòlissa exclusiva de responsabilitat civil professional, única al mercat assegurador. Aquesta pòlissa té per objecte garantir la responsabilitat civil professional que pugui derivar-se per a un agent d’assegurances en l’exercici de la seva activitat tal com es descriu a l’article 18 de la Llei 26/2006 de Mediació d’assegurances i reassegurances privades.

Trobareu tota la informació a: http://segurorcagentes.com/


Seguros Bilbao, un any més al nostre costat

Jordi Triola, president del nostre Col·legi, i Ramon Ferrer, director territorial de Seguros Bilbao, han renovat el protocol de col·laboració entre ambdues entitats per enfortir la nostra relació i promoure el desenvolupament comercial dels mediadors gironins.

Amb la signatura del protocol per a aquest 2019, es permet el foment de les activitats formatives i de millora de la professionalització de la mediació d’assegurances, el suport als actes de caràcter professional que agrupen els mediadors d’assegurances col·legiats i la presència continuada de l’entitat en les diferents accions que el Col·legi realitza.


DKV i el nostre Col·legi renoven el seu acord de col·laboració

El nostre Col·legi i DKV Seguros han renovat el seu protocol de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir la relació que mantenen ambdues institucions i fomentar el desenvolupament comercial dels mediadors.

Jordi Triola, president del Col·legi, i Enric Llahí, director Sucursal Girona, de DKV Seguros, han estat els encarregats de dur a terme la renovació de l’acord de col·laboració entre les dues entitats.


El Butlletí

Ja s’ha editat el número 145 d’El Butlletí del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona.

Bona lectura!

https://mediadorsdassegurances.cat/wp-content/uploads/2019/04/BUTLLET%C3%8D-145-1r-trimestre-2019.pdf


Xerrada sobre assegurances

El dia 29 de març, a la sala d’actes de l’Esplai ‘La Caixa’, d’Olot, Salvador Curós -col·legiat i exvicepresident del nostre Col·legi- va dur a terme una xerrada sobre assegurances. La importància del mediador d’assegurances i l’assegurança de l’habitatge varen ser els dos grans blocs que va tenir la intervenció del senyor Curós.


30 anys de firmes convidades

A la darrera edició de la Setmana mundial del mediador d’assegurances, com a fet especial, es van celebrar els 30 anys de la secció “Firma convidada” de la revista que edita el nostre col·legi, amb la projecció d’un vídeo creat per a l’ocasió així com l’obsequi a tots els assistents d’un llibre commemoratiu d’aquesta efemèride.

Podeu visionar el vídeo en aquest enllaç: https://youtu.be/iDa1wiqsIj8

A les oficines del Col·legi, teniu un exemplar del llibre a la vostra disposició.


Estem segurs

La Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA), associació que representa 233 entitats amb una quota de mercat del 97%, ha iniciat una campanya de comunicació per apropar l’assegurança a la societat, millorar la seva imatge, promoure canvis en el seu funcionament i conscienciar de la necessitat de cobrir els riscos als que ens enfrontem.

http://www.estamos-seguros.es/


Formació triennal obligatòria

Us recordem l’obligació de la formació contínua per a l’exercici de les funcions de les persones que integren les categories B i C del Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, sobre competència professional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 pels qual s’estableixen els requisits i principis bàsics dels programes de formació per als mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i altres persones que participin directament en la mediació de les assegurances i reassegurances privades.

Us recordem que teniu a la vostra disposició un ampli ventall de cursos en línia, la informació dels quals la trobareu en un dels bàners d’aquest web o a l’enllaç https://mediadorsdassegurances.cat/cursosenlinea

Per als col·legiats, i treballadors i familiars de col·legiats, l’import de la matrícula d’aquests cursos rep una important bonificació si es contracta a través del nostre col·legi. Consulteu-nos per ampliar la informació.


Mediador d’assegurances al Diccionari de la RAE

https://www.youtube.com/watch?v=byeoOFSfHk0&feature=youtu.be


La importància de l’estalvi per a la jubilació

Interessant video d’UNESPA sobre la importància de l’estalvi per a la jubilació:https://www.youtube.com/watch?v=oeJ36Kbn9NI&feature=youtu.be

Entitats Col·laboradores