Entitats col·laboradores

L’any 1995 el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona va instaurar la figura de l’Entitat Col·laboradora.

L’Entitat Col·laboradora és aquella entitat asseguradora que durant tot un any dóna suport a gran nombre d’iniciatives professionals que porta a terme el Col·legi de Girona, adreçades, bàsicament, a tots els col·legiats.

El suport que es rep de les Entitats Col·laboradores té una gran importància per al nostre Col·legi i en definitiva per a tots els seus col·legiats. És, sens dubte, una gran aposta d’aquestes entitats cap al mediador col·legiat.