Segons la Resolució CLT/1746/2017, de 14 de juliol, del Departament de Cultura, el nostre col·legi ha renovat la inclusió al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Aquest Cens agrupa entitats que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació.

En la implicació en el foment del nostre idioma, Hi som!
https://www.youtube.com/watch?v=u87_1RjjOEI&feature=youtu.be