Un any més el nostre col·legi ha editat la Guia professional dels mediadors d’assegurances col·legiats a les comarques gironines.

Aquesta Guia 2017, com en les darreres edicions, es presenta en format web, i s’incorpora un bàner específic a la pàgina principal del nostre web corporatiu col·legial des d’on es pot accedir a una interfície actualitzada i redissenyada, on destaquen tots els apartats de la Guia professional i les entitats col·laboradores del nostre col·legi.

Les dades que s’hi recullen són: nom i cognoms del col·legiat, adreça professional, telèfon, fax, adreça electrònica, web, categoria i classe de mediador, número de col·legiat i entitat per a la qual treballa (en el cas dels agents).

La doble finalitat bàsica que té l’edició d’aquesta Guia professional és, per una banda, dotar els col·legiats d’una eina vàlida per poder-se posar en contacte amb col·legues de professió quan els calgui, i per una altra, donar als consumidors la informació necessària per sol·licitar, si els calen, els serveis d’un professional de l’assegurança.