El dilluns 6 de novembre, ha tingut lloc la reunió de la Comissió econòmica del nostre col·legi per començar a elaborar els pressupostos col·legials del 2018.

Aquesta comissió la integren el president de la nostra institució, Jordi Triola, Carles Vidal -tresorer-, Lluís Radresa -comptador-, i Josep M. Torras -gerent-.

Igualment, s’ha reunit la comissió d’agents, on s’han tractat diversos temes encaminats a potenciar la presència i representativitat dels agents col·legiats en la institució col·legial i en el sector en general.