‘Saber tramitar un sinistre, les claus de l’èxit’ fou el títol de la jornada de formació organitzada pel nostre col·legi que va dur-se a terme el 18 de gener. L’acte va tenir un format participatiu de taula rodona, en què hi van participar dos mediadors col·legiats (un agent i un corredor), i dos perits.

Així, Lluís Radresa i Enric Palol van tractar algunes qüestions fonamentals necessàries per tramitar els diferents tipus de sinistres, quines gestions pot avançar el mediador i quines gestions el client, quins consells s’han de donar i quins no, o quina documentació caldrà. Els dos perits -Miquel Trulls i Carles Serrano- van detallar les febleses i defectes que troben als expedients que tramiten i en què es pot millorar, a més de fer unes recomanacions i donar uns consells per poder assegurar un indemnització ràpida per al client.

La jornada va comptar amb més d’un centenar d’assistents.