La Junta de Govern del nostre col·legi va reunir-se el dia 7 de setembre. A més de la informació sobre les darreres reunions del Consejo General i del Consell de Col·legis catalans, van completar l’ordre del dia els informes de tresoreria i de les diferents comissions de treball, així com el nomenament de càrrecs vacants a la junta de govern i comissió permanent. En l’informe de presidència, entre d’altres qüestions d’interès, hi destacà l’adaptació al Reglament europeu de protecció de dades, la 5a trobada amb les entitats col·laboradores i el pla de millora de les prestacions de l’aula d’estudi.