Va ser l’any 2006 quan a l’Estat espanyol es va batre el rècord de nous habitatges amb gairebé 900.000 construccions. L’inici de la crisi dos anys després va provocar l’enfonsament definitiu del sector, que va tocar fons el 2013 amb tan sols 34.000 llars noves. L’esclat de la bombolla immobiliària va arrossegar sense pietat tota una colla més de sectors i per als mediadors d’assegurances va suposar gairebé la fi de la nova producció en pòlisses vinculades a aquesta activitat: decennals, responsabilitat civil i tot risc a la construcció, principalment.

Han passat dotze anys de tot això i ara sembla que alguns indicadors albiren un nou creixement i reactivació del sector. La manca d’hàbit en qualsevol activitat —i la mediació d’assegurances no és una excepció— fa que oblidem molta de la tècnica i dels coneixements que havíem après per donar el correcte assessorament per a qualsevol assegurança relacionada amb la construcció. Per acabar-ho d’adobar, al llarg d’aquests anys de crisi, hi ha hagut novetats legislatives que afecten directament aquest àmbit i el seu assegurament.

Per tot això i de la mà de dos especialistes -Magda Dalmau i Marc Martínez, directora delegació Nord-est i responsable de Grans Comptes d’Asefa, respectivament-  el dia 20 de setembre vam dur a terme el curs ‘Les cobertures del sector de la construcció i promoció immobiliària’, adreçat tant a titulars com a treballadors dels nostres despatxos, on es va fer un repàs de totes les tipologies de pòlisses i modalitats de cobertures, i es van veure les novetats normatives i jurisprudencials, així com els aspectes tècnics i pràctics que ens permetin tenir una capacitat de resposta professional per als nostres clients. Igualment, es van tractar les noves cobertures possibles d’habitabilitat, de rehabilitació, triennals…