El dilluns dia 26 de novembre es va dur a terme la reunió de la Comissió econòmica per elaborar el pressupost d’ingressos i despeses del nostre col·legi per a l’exercici 2019. Aquest pressupost es presentarà, per a la seva aprovació, a la reunió de la Comissió Permanent que tindrà lloc el pròxim 21 de desembre.