El dimecres 19 de desembre va tenir lloc el primer examen trimestral del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades), curs 2018-2019. Els alumnes es van examinar de matèries com el contracte d’assegurança, l’assegurança d’incendis o el Consorci de Compensació d’Assegurances.

El dia 7 de gener començarà el segon trimestre del curs.