El divendres 4 de gener es va reunir la Comissió Permanent del nostre col·legi. Entre d’altres qüestions, es va aprovar el projecte de pressupost per a l’exercici 2019 que serà sotmès a l’aprovació de l’assemblea, s’analitzaren els darrers esdeveniments al Consejo General i la convocatòria d’eleccions, així com s’informà de les accions que s’estan realitzant en relació a la iniciativa de la nostra institució sobre el compromís ètic en l’assegurança de salut.