El nostre Col·legi des de sempre no ha deixat de comprometre’s amb el sector assegurador i entre altres molts aspectes professionals ha desenvolupat una ingent activitat que ha consistit en l’edició de diversos llibres relacionats amb el món de l’assegurança. Bé de forma directa o amb la promoció a través d’altres organismes i empreses, ha fet realitat catorze llibres, alguns d’ells veritables exemples de tècnica asseguradora.

Així, des que el 1998 vam editar el llibre ‘la fórmula’, que recollia en essència les fórmules que són més utilitzades pels mediadors a l’hora d’establir determinats càlculs, estadístiques i probabilitats, i que s’ha convertit en un clàssic per al qual no passa el temps, passant pel llibre ‘Se vende mercado asegurador’ on desfilaven definicions com transparència, coacció, sancions, consentiment, formació, anàlisi objectiva i fins i tot els notaris com a part de la solució o potser del problema, quan parlàvem de bancassegurances, fins arribar al llibre ‘d’interès’ editat aquest any, que recull una compilació de treballs obra de l’assessoria tècnica del nostre Col·legi.

Posem a disposició de les persones interessades totes aquestes obres amb la satisfacció d’haver contribuït, de manera humil però constant, en la promoció de la professió de mediador d’assegurances i de tot el sector.

Les obres es poden consultar a: https://mediadorsdassegurances.cat/publicacions/