El 7 d’abril s’ha reunit la Comissió d’imatge i publicitat del nostre Col·legi per estudiar diferents accions publicitàries per desenvolupar durant aquest 2021, bàsicament a les xarxes socials, ràdio i revistes de prestigi.

Aquestes accions aniran enfocades a destacar la diferència de contractar les assegurances amb l’assessorament d’un mediador professional col·legiat o a través dels altres canals de distribució.