El dia 18 desembre va tenir lloc una nova reunió de la Comissió Permanent del nostre col·legi. Entre els temes més destacats que s’hi van tractar hi hagué els resums dels darrers plenos del Consejo General i les reunions del consell rector del Consell de Col·legis catalans, l’informe del COC 50, l’anàlisi de la campanya a les xarxes socials, -desenvolupada durant el període setembre-novembre- contra la competència deslleial de la bancassegurança, i l’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses 2016 de la nostra institució.