Els actius més valuosos dels despatxos de mediació d’assegurances i de qualsevol empresa són els seus clients. Sense ells no hi hauria empresa. No n’hi ha prou amb tenir un gran nivell tècnic o un bon preu si no sabem fidelitzar-los, satisfer-los i alhora treure’n el màxim profit.

De la mà d’un consultor especialista en empreses de mediació d’assegurances, Alberto Hoyos, el 2 de març es va dur a terme una sessió formativa, adreçada tant als titulars dels despatxos com al personal en contacte directe amb els clients, orientada a explicar els aspectes més cabdals i essencials de la gestió dels clients i la seva fidelització.