Monthly Archives: Març 2020

//Març

Jornada informativa sobre la nova llei de distribució

2020-03-10T15:17:06+00:0020/03/10|General|

El dimarts 4 de febrer el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un Reial Decret-llei, un seguit de mesures urgents entre les quals s’incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de distribució d’assegurances i reassegurances (IDD). L'endemà es [...]

“Compromís amb els col·legiats, el sector i la societat”

2020-03-06T11:02:36+00:0020/03/06|General|

El nostre Col·legi va celebrar el passat 5 de març l'Assemblea General Ordinària, en la qual es va presentar la Memòria d'Activitats 2019 a més de l'aprovació de l'estat de comptes 2019 i del pressupost d'ingressos i despeses [...]