El dimarts 4 de febrer el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un Reial Decret-llei, un seguit de mesures urgents entre les quals s’incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de distribució d’assegurances i reassegurances (IDD). L’endemà es publicà al BOE el RD-llei 3/2020.

Posteriorment, el 20 de febrer, el Pleno del Congrés dels Diputats va aprovar la convalidació d’aquest Reial Decret-llei de mesures urgents, així com la seva tramitació com a Projecte de llei per la via d’urgència. Això significa que el text s’enviarà a la comissió competent, on es debatran les esmenes que presentin els Grups Parlamentaris. Posteriorment serà remès al Senat.

Així doncs, el Reial Decret-llei pel que s’incorpora la IDD es tramitarà com a Projecte de Llei.

El nostre Col·legi està treballant en les diverses iniciatives (circular, jornada, models, etc.) per informar tot el col·lectiu dels canvis que implicarà aquesta nova legislació quant a les noves obligacions d’informació i a les normes de conducta de tots els distribuïdors.

Us avancem que la jornada informativa tindrà lloc el dimecres 22 d’abril. Ben aviat s’enviarà la convocatòria corresponent.