El nostre Col·legi va celebrar el passat 5 de març l’Assemblea General Ordinària, en la qual es va presentar la Memòria d’Activitats 2019 a més de l’aprovació de l’estat de comptes 2019 i del pressupost d’ingressos i despeses per a 2020. Així mateix, s’informà de la convocatòria d’eleccions per a la renovació de la Junta de Govern.

Jordi Triola, president del Col·legi, en el seu informe, va realitzar un complet balanç de l’exercici i va agrair a tots els membres de la Junta de Govern, Comissió Permanent, comissions de treball, gerència i secretaria administrativa la seva dedicació i encert en el treball realitzat.

Triola, en la seva intervenció, va manifestar que “l’any passat parlava de professionalitat, fortalesa col·legial i econòmica, i d’ètica, conceptes que mai es deixaran de banda”, destacant “el compromís amb els col·legiats, el sector i la societat, que demostra dia a dia el Col·legi de Girona “. Finalment, va assenyalar que “continuarem construint el futur seguint les mateixes premisses amb què hem treballat fins el dia d’avui, perquè el que funciona no cal canviar-ho, només adaptar-ho” i que “ho farem amb il·lusió, força, competència i compromís”.