Divendres 28 de febrer va tenir lloc una nova reunió de la Comissió Permanent del nostre Col·legi. L’ordre del dia incloïa, bàsicament, la preparació de l’Assemblea General Ordinària del dijous 5 de març, amb qüestions com l’estat de comptes 2019, el pressupost 2020 i la convocatòria d’eleccions col·legials.