El passat dia 2 d’octubre es va inaugurar una nova edició del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades – Certificat Grup A), que imparteix el nostre col·legi com a secció delegada del CECAS.

Aquest curs 2017-2018, de modalitat semipresencial, correspon a la vint-i-tresena convocatòria organitzada pel Col·legi de Girona.

El curs té un total de 500 hores lectives, gairebé 300 hores, entre classes presencials i tutories voluntàries, i la resta a través de plataforma on line. El curs es desenvoluparà a la seu col·legial dos dies a la setmana, en horari de tardes, essent el període lectiu d’octubre a juny.

El claustre de professors -15 en total- està format bàsicament per persones vinculades al nostre col·legi, així com per professionals especialitzats en cadascuna de les matèries. El director del curs és David Domènech.