El dia 1 de desembre va tenir lloc una nova reunió de la Junta de Govern del nostre col·legi. L’informe del tresorer i el pròxim pleno del Consejo General foren alguns dels temes destacats que s’hi van tractar. Igualment, es van repassar les realitzacions d’aquest any i el president, Jordi Triola, va avançar alguns dels projectes per al 2018.