El dimecres dia 20 de desembre va tenir lloc el primer examen trimestral del Curs Superior d’Assegurances 2017-2018, que imparteix el nostre col·legi com a Secció Delegada del CECAS. Així, els diversos alumnes matriculats es van examinar sobre matèries com matemàtica financera i estadística, contracte d’assegurança, assegurança d’incendis, assegurança de robatori, Consorci de Compensació d’Assegurances o Unió Europea.
Les classes corresponents al segon trimestre d’aquest curs començaran el pròxim dia 2 de gener.