Les assegurances d’autos, degut al seu caràcter d’obligatori, han sigut i continuen essent una part fonamental de les carteres dels mediadors d’assegurances. Tanmateix no han estat lliures de polèmica des de la mediació professional, des

En aquesta ocasió, l’acte que va preparar la comissió de formació i reciclatge professional del nostre col·legi no fou per lamentar-nos d’aquestes qüestions i que sempre suren en el nostre col·lectiu, sinó per aprofundir i fer un repàs a alguns aspectes rellevants i tècnics que té l’assegurança de l’automòbil, avui.  Precisament incidim, com sempre, en abordar aquest ram de manera professional en els punts conflictius que hi ha avui sobre la taula:  assegurances obligatòries en alguns dels nous ginys com seegways, carretons “toros”, o els darrers i veloços patinets elèctrics; valor venal, valor de mercat, valors d’afecció: de la teoria a la pràctica;  paralització del vehicle, vehicles llogats, empresa, particulars; despeses clíniques farmacèutiques del conductor en la cobertura d’accidents sense contraris; indefensió de l’assegurat en aplicació de normes subsidiàries del conveni; repetició, realitat o possibilitat; col·lisió amb espècies cinegètiques; frau en sinistres; i… Quin futur ens espera en aquest ram?

Així, el dia 22 de març es va dur a terme una jornada formativa on van intervenir-hi Jaume París, tècnic d’autos del centre de subscripció, i Joan Escuredo, responsable territorial de danys materials del centre de prestacions, ambdós de la direcció territorial Catalunya de Reale Assegurances, on es van tractar algunes qüestions relacionades amb l’assegurança de l’automòbil que avui són més conflictives en el nostre dia a dia professional.