El dimecres 4 d’abril va tenir lloc el segon examen trimestral del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades), curs 2017-2018. Els alumnes es van examinar de matèries com les assegurances de responsabilitat civil, transports o pèrdua de beneficis,  dret mercantil, comptabilitat, o fiscalitat i empresa, entre d’altres.

El dia 9 d’abril començarà el tercer i darrer trimestre del curs.