El ram de defensa jurídica no el solem considerar un dels clàssics o habituals. Com bé sabeu i a diferència dels altres rams, no indemnitza danys, ni pèrdues, ni vides, ni accidents, sinó que se les heu reclamant o defensant en nom dels interessos i dels drets dels nostres clients en diferents sectors i molt diversos. És per aquest perfil que tenen les asseguradores de defensa jurídica que, en certa manera, són com un termòmetre dels àmbits on hi ha més conflictivitat.

És en aquest sentit que vam preparar una sessió de formació, duta a terme el dia 17 de maig, per exposar i comentar alguns d’aquests àmbits en què la defensa jurídica està detectant canvis i tendències. La ponència va anar a càrrec de Joan Dueñas, director territorial d’Arag.