A hores d’ara és ben segur que tots heu sentit parlar de l’EIAC, l’Estàndard per l’Intercanvi d’Informació entre Asseguradores i Corredors, però són encara pocs els mediadors que hi han apostat i s’hi han involucrat. No sense entrebancs i després d’una primera etapa liderada per diverses associacions de corredors, Unespa, empreses tecnològiques i ara amb Tirea per perfeccionar-lo, sembla que és indiscutible la seva consolidació i que el futur passarà, tant sí com no, per la implantació i la unificació dels processos o l’EIAC.

Són moltes les hores, i per tant, són molts els diners que els corredors i les corredories dediquen a tasques d’introducció de dades i descàrrega de fitxers, de rebuts i de sinistres, companyia per companyia cap als nostres programes de gestió. L’EIAC permet suprimir —gairebé— totes aquestes comeses i disposar en temps real de totes les dades i en un sol entorn poder fer liquidacions, obrir i consultar sinistres i un llarg etcètera. Si aquest estàndard funciona bé serà un dels canvis tecnològics més significatius de què podrem gaudir en els nostres despatxos en els propers anys, tant per l’eficiència que suposarà en la gestió pròpiament com per l’estalvi en temps i diners en feines improductives.

Per parlar de tot això i treure’ns de totes les incerteses i pors al voltant de l’EIAC, el dia 21 de març vam dur a terme una conferència a càrrec de David Salinas, president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Còrdova i impulsor de l’EIAC, on es va parlar dels avantatges que comporta l’estandardització de sistemes de connectivitat entre asseguradores i corredors: estalvi, fiabilitat, eficiència i competitivitat.