El dia 27 de març s’ha realitzat el segon examen trimestral corresponent al Curs Superior d’Assegurances 2018-2019 -curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades / Certificat Grup A- que el nostre Col·legi està duent a terme com a secció delegada del CECAS.

Els alumnes s’han examinat de matèries com dret mercantil, comptabilitat, màrqueting i planificació estratègica o assegurances de responsabilitat civil, transports, enginyeria o pèrdua de beneficis.