Divendres 19 de juliol va tenir lloc una nova reunió de la Comissó Permanent del nostre Col·legi. La nova edició del Curs Superior, l’estudi de mercat 2019, la 45a edició de la Setmana Mundial o la pròxima campanya publicitària, foren alguns dels temes que s’hi tractaren.