Coincidint amb la celebració de la 45a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances el nostre Col·legi durà a terme una campanya de publicitat per potenciar la figura del mediador d’assegurances col·legiat.

Aquesta campanya a la ràdio, premsa, busos i xarxes socials, es desenvoluparà del 7 al 27 d’octubre i el seu objectiu és fer més visible la nostra imatge i arribar als consumidors com a garantia de professionalitat, accessibilitat, resposta a les seves necessitats asseguradores i defensa dels seus legítims interessos. En definitiva, dir-los que Hi som! durant tot el procés: contractació, actualització de capitals i cobertures i assistència en la gestió del sinistre, com a veritables assessors.