En l’estudi de mercat d’enguany dins la dinàmica creixent de la necessitat de posar-nos al dia tant organitzativament com tecnològicament hem plantejat una sèrie de qüestions enfocades en aquest sentit, que ens permetin veure en quina situació estan els nostres despatxos i quines previsions de futur tenen.

Ja podeu consultar l’estudi de mercat 2019 en un dels bàners laterals d’aquest web.