Com cada any el Col·legi ha editat el calendari d’actes, el qual s’ha tramès fa pocs dies. Al calendari s’hi assenyalen la Festa Patronal (27 de juny), la 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances (19 al 25 d’octubre), així com els diferents actes de la comissió de formació i reciclatge professional. Abans de cada un dels actes, anireu rebent puntualment la circular-programa que completarà totes les dades de l’acte en qüestió.

Per al calendari d’enguany hem utilitzat el paper Splendorgel Avorio de 270 g, un producte completament biodegradable i reciclable. Per a la tramesa d’aquest calendari, hem prescindit de l’embossat de plàstic i hem triat el retorn al paper, un offset blanc ecològic de 90 g.