El 30 de setembre es va reunir la Comissió d’Agents del nostre Col·legi. De les diferents iniciatives acordades destaquem la potenciació de la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil professional amb condicions especials per als col·legiats.