A finals del 2018, després de 111 articles, la secció D’interès de la nostra revista col·legial va deixar de tenir Ricard Llapart com a autor. Després de gairebé trenta anys d’estreta col·laboració, vam recopilar tota l’obra de Ricard Llapart i vam editar un llibre en versió digital obert a tothom que vam presentar el passat estiu, per convidar a gaudir d’aquest veritable pou de saviesa asseguradora.

El dia 30 de setembre el nostre Col·legi va voler reconèixer la tasca d’en Ricard Llapart i en un senzill però sentit homenatge li feu entrega d’una edició única, en paper, d’aquest llibre.

Jordi Triola, president del nostre Col·legi, va destacar que “aquests articles, a part d’atraure’ns, el que han fet al llarg d’aquesta etapa ha estat formar a tots aquells que els hem llegit, ens han educat de forma periòdica, i han aconseguit que la mediació, i el sector en general, sigui una mica més professional”.

Ricard Llapart, per la seva banda, va expressar que “no sé si, realment, mereixia l’atenció, ja que sempre he considerat la meva col·laboració en el Butlletí com un deure que tenia vers el Col·legi i els companys”.

Un cop més, Ricard, moltes gràcies pel teu extraordinari mestratge!