El dia 5 d’octubre el nostre Col·legi va inaugurar una nova edició del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades – Certificat Grup A). Jordi Triola, president de Col·legi, va donar la benvinguda als alumnes i els va encoratjar a l’esforç i l’estudi per a superar el curs i a l’aprofitament de la mateixa per adquirir una sòlida base de coneixements. David Domènech, director de el curs, va explicar els aspectes tècnics i organitzatius, el funcionament de la plataforma en línia, així com el temari.

Aquest curs 2020-2021, serà en la modalitat semipresencial i correspon a la vint-i-cinquena convocatòria organitzada pel nostre Col·legi, com a secció delegada de l’CECAS. Aquesta convocatòria compta amb les mesures de prevenció corresponents, entre d’altres la limitació d’alumnes, així com s’ha previst la possibilitat, si la situació sanitària ho requereix, d’impartir les classes via telemàtica.

El curs té un total de 500 hores lectives, gairebé 300 hores entre classes presencials i la resta a través de plataforma en línia. El curs es desenvoluparà a la seu col·legial dos dies a la setmana, en horari de tardes, sent el període lectiu d’octubre a juny. El claustre de professors està format bàsicament per persones vinculades a Col·legi, així com per professionals especialitzats en cadascuna de les matèries.