El 13 d’octubre ha tingut lloc una nova reunió de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa creada aquest estiu pel nostre Col·legi per reforçar la seva contribució activa i voluntària al millorament social, econòmic, ambiental i dels drets humans.

En aquesta trobada, entre d’altres qüestions, s’han concretat diversos aspectes organitzatius i accions per dur a terme enguany així com s’ha començat a treballar en el pla d’actuació per al 2021 i successius.